עורך דין דיני עבודה

עורך דין דיני עבודה

מעסיקים רבים מגיעים מהמגזר הפרטי, הממשלתי והציבורי. לרוב, יחסי העבודה בין המועסקים שלהם ובינם הינם תקינים ומתנהלים לשביעות רצון שני הצדדים, אבל ישנם מקרים בהם מתגלעים סכסוכי עבודה ורבים מהם הינם סביב תשלום שכר ותנאים סוציאליים נלווים. יש מקרים בהם העובד פוטר ולא שולמו לו פיצויי פיטורין כנדרש, כאשר הוא גילה שלא הופרשו עבורו כספים לקרנות פנסיה, שלא שולמו לו דמי נסיעות על פי החוק ועוד כהנה וכהנה. מומלץ במקרים אלו, ובאחרים נוספים, לקבל ייעץ אצל עורך דין דיני עבודה.

עורך דין מייצג מועסקים ומעסיקים בסכסוכים ביניהם אבל גם סכסוכים מול הביטוח הלאומי בנוגע להפרות לכאורה שמבוצעות על ידו. דיני עבודה הינם מורכבים מאוד והעובדים לא תמיד מודעים לכלל הזכויות המגיעות להם. לעיתים, יגיע לקוח לעורך דין עם בעיה אחת והוא יבהיר לו שיש הפרות נוספות ומגיעות לו זכויות נוספות אותן הוא יצרף לתביעה. תביעה ראשונית תוגש תמיד בצורה ישירה למעסיק באמצעות מכתב שמפרט את נסיבות התביעה. במקרים רבים, נענים המעסיקים ומנסים לגבש הסכם פשרה או אחר.

בית הדין לעבודה הוא המקום בו נעשים הדיונים וכאן יציג כל צד את טענותיו. לצד השופט יושבים נציגי ציבור, שלעיתים, משתתפים בדיון. עורך דין דיני עבודה יביא מסמכים המאשרים את טענותיו ובהם תשלומי שכר, הפרשות סוציאליות שבוצעו, אישורים רפואיים ומסמכים אחרים נדרשים. בנוסף, יטען טענותיו מול עורכי הדין של הנתבעים. הוא מכיר תקדימים משפטיים דומים, מכיר את אורחות בית המשפט, וישאף להצלחה בייצוג הלקוח. במקרים שונים, הוא יכול לערער על פסיקות ועוד.

תביעות על אי תשלום שכר, הלנתו, אי תשלום נסיעות, פיצויים ועוד יכולות להסתכם בסכומים ניכרים להם זקוק התובע. במקרים קיצוניים שנובעים מפיטורין על רקע בעייתי מבחינת החוק יכולים להיפסק לזכות התובע סכומים גבוהים כפיצוי. הלנת שכר מחייבת תשלום של ריביות גבוהות ועוד. על כל הזכויות הללו יודע עורך דין דיני עבודה לעמוד.  תביעות בענייני עבודה יכולות להימשך זמן ארוך ועורך הדין  יעמוד כל העת יעמוד לצד הלקוח ובמקביל מעדכן אותו בהתפתחויות.